MSSQL

Database Management

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Veri tabanı nedir
 • Uygulama kurulumu
 • SQL kullanımı
 • Veri tanımlama dili(DDL)
 • Veri işleme dili(DML)
 • Veri kontrol dili(DCL)
 • Veri sorgulama teknikleri ve operatörler
 • Tablo birleştirme
 • Null ve Boşluk operasyonları
 • Veri bütünlüğü
 • Komutlar ve değişkenler
 • Tarih ve zaman işlemleri
 • Döngüler ve kontrol yapıları
 • Viewlar
 • Stored Procedure
 • Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar
 • Hata yönetimi
 • Dinamik SQL programlama
 • Transaction
 • Trigger
 • Sorgu ve erişim güvenliği
 • Yedekleme